– Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Ryczywole

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. opracowanie dokumentacji technicznej (w tym projektowo-kosztorysowej) niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej (jeśli będzie wymagana), decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego oraz złożenia wniosku pozwolenia na budowę (wniosek składa Zamawiający),
  2. pełnienie czynności nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej (…)

Załączniki:

Idź na początek storny