– Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy SUW

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy SUW w m. Gorzewo wraz z likwidacją SUW w m. Ludowy, Gmina Ryczywół, zapraszam do złożenia oferty (…)

Załączniki:

Idź na początek storny