– Pismo przypominające o podłączeniu do kanalizacji

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole sp. z o,o. informuje, iż gmina Ryczywół w ramach projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem we wsiach Gorzewo, Łajszczewie i Ludomy, gmina Ryczywół II etap oraz Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzewo, Łaszczewiec, Ludomy, Ludomki, lipa gmina Ryczywół – etap I zlewnia P4 i P7 odcinek S 138-S141 umowa z dnia 23.05.2013 r., zakończyła budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Celem projektu było umożliwienie mieszkańcom ww miejscowości przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (…)

Załączniki:

Idź na początek storny