– Zawiadomienie – plan podziału spółki

W związku z planowanym podziałem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnie (KRS 0000391308) niniejszym Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole sp. z o.o. zawiadamia o sporządzeniu planu podziału tej spółki.

Podział polegać będzie na przeniesieniu części majątku Zakładu Usług Komunalnych Sp. o.o. z siedzibą w Brzeźnie (spółki dzielonej), obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa tej spółki w postaci organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnionego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, obejmujących zakład wodociągowo-kanalizacyjny służący do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Ryczywół na istniejącą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. (spółkę przejmującą).

Załączniki: Plan podziału spółki ZUK

Idź na początek storny