– Duże szanse na dofinansowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Rozporządzeniem Nr 101/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2006 r., wyznaczony został w naszej gminie obszar aglomeracji Ryczywół, czyli miejscowości, w których musimy wybudować kanalizację sanitarną. Ze względu na wysoki koszt tego typu inwestycji konieczne jest pozyskiwanie dofinansowania ze środków UE.

Złożony przez Przedsiębiorstwo Komunalne do WRPO wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach”, obejmujący niezbędne dokończenie w obrębie ryczywolskiej aglomeracji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipa, Ludomki, Ryczywół – ul. Mikołajczyka i Gorzewo, uzyskał pozytywną ocenę formalną. Wnioskowana kwota netto to  6 493 400,69 zł.

Szanse na dofinansowanie z PROW mają też projekty obejmujące miejscowości znajdujące się poza aglomeracją. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół”
zajął 34 miejsce na liście kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW na lata 2014-202. Wnioskowana kwota pomocy to  1 517 570,00 zł  netto.
Dalszej ocenie  – formalnej, podlegać będą operacje znajdujące się do 77 miejsca.

Idź na początek storny