– Została podpisana umowa na dofinansowanie z WRPO.

Dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o. dzień 9. czerwca 2017 roku nabrał szczególnego znaczenia.  Prezes Maciej Kozłowski w towarzystwie  Wójta Gminy Ryczywół,  Renaty Gembiak – Binkiewicz, Przewodniczącego Rady Gminy Ryczywół, Michała Bogacza, oraz Głównej Księgowej PK, Agnieszki Ciesielskiej, podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Markiem Woźniakiem,  działającym w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ( WRPO 2014+) na dofinansowanie  ,,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody  w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach”. Łączna wartość wszystkich projektów, które mają na celu uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie województwa wielkopolskiego,  wyniosła blisko 92 mln złotych. Wartość projektu przedsiębiorstwa to niebagatelna kwota 13 206 369,66 złotych, a dofinansowanie wynosi 6 493 400,69 złotych. Budowa sieci kanalizacyjnej ma na celu poprawienie jakość wód, obejmie w szczególności wieś Lipę, przez którą można dojechać do niepowtarzalnego torfowiska rezerwatu ” Bagno Chlebowo”.  Ze względów ekonomicznych i w celu ograniczenia negatywnego wpływu  na środowisko zostanie przebudowana stacja uzdatniania wody w Gorzewie i wybudowana przepompownia wody uzdatnionej w Ludomach.

Idź na początek storny