– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-08, godzina: 12:30


Załączniki:
  1. Ogłoszenie nr 555819
  2. SIWZ część I
  3. SIWZ część II
  4. SIWZ część III
  5. SIWZ – wyjaśnienia nr 1
  6. Informacje z otwarcia ofert w dniu 08.08.2017 r.
  7. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Idź na początek storny