– Zarządzenie nr 2/2017 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o.

Zarządzenie nr 2/2017 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o. z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie nadania
REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014 – 2020 ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik:


Idź na początek storny