– Ogłoszenie nr 574243 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-07, godzina: 13:30
Data: 2017-09-11, godzina: 13:30

Ogłoszenie nr 574243.pdf

Ogłoszenie nr 500023392-zmiana treści

SIWZ-część I.zip
SIWZ-część II.zip
SIWZ-część III.zip

SIWZ-wyjaśnienia nr 1

SIWZ-wyjaśnienie nr 2 wraz ze zmianą treści SIWZ

Informacje z otwarcia ofert w dniu 11.09.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Idź na początek storny