– Ogłoszenie nr 614826 – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ninino wraz z wyposażeniem i remontem budynku w układ podnoszenia ciśnienia wody

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ninino wraz z wyposażeniem i
remontem budynku w układ podnoszenia ciśnienia wody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-29, godzina: 13:30
Data: 2017-12-04, godzina: 13:30

Ogłoszenie nr 614826
SIWZ-część I
SIWZ-część II
SIWZ-część III

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500060815

SIWZ-wyjaśnienia+zmiana nr 1

SIWZ-wyjaśnienia+zmiana nr 1-zał.1

SIWZ-wyjaśnienia+zmiana nr 1-zał.2

SIWZ-wyjaśnienia+zmiana nr 1-zał.3

Informacje z otwarcia ofert w dniu 04.12.2017 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Idź na początek storny