– Rozpoczęcie robót budowlanych ATA-Technik

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole sp. z o.o. informuje, że od dnia 08 listopada 2017 r. konsorcjum firm ATA-TECHNIK sp. z o.o S.K.A. w Budzyniu i Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko Wodrol Sp. z o.o. z Koszalina rozpoczyna roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gm. Ryczywół w miejscowościach Ryczywół ulica Mikołajczyka, Gorzewo, Ludomy, Ludomki i Lipa.  30.06.2018 r. to przewidywany (umowny) termin zakończenia prac. Roboty będą prowadzone w godzinach od 7:00 do 16:00 w okresie zimowym i od 7:00 do 18: w okresie wiosenno-letnim. Prace będą prowadzone na podstawie zatwierdzonych harmonogramów robót i uzgodnionego tymczasowego projektu organizacji ruchu, zgodnie z zawartymi w nim etapami oraz na podstawie wydanych przez zarządców dróg decyzjami zezwalającymi na zajęcie pasa drogowego.
Roboty te są związane z projektem ,,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budowa przepompowni wody w Ludomach” na które Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ( WRPO 2014+)
Idź na początek storny