– Inwestycje – postęp prac na dzień 31.01.2018 r.

Trwają w najlepsze prace związane z realizacją dofinansowanego przez WRPO projektu „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody  w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach”. Poniżej zamieszczamy informację o zakresie wykonanych prac.

Stacja Uzdatniania Wody w Gorzewie i pompownia wody czystej w Ludomach.

SUW Gorzewo
Stan obiektu przed modernizacją:

Zakres robót wykonanych:

 1. Wykop pod 2 zbiorniki retencyjne o poj. 150m3 każdy.
 2. Ułożenie warstw konstrukcyjnych z odpowiednim zagęszczeniem pod fundament dwóch zbiorników retencyjnych.
 3. Wykonanie zbrojenia wraz z betonowaniem płyt fundamentowych pod dwa zbiorniki retencyjne.
 4. Wykonanie prac ślusarskich związanych z budową dwóch stalowych zbiorników retencyjnych oraz wykonanie izolacji zewnętrznego płaszcza zbiorników.
 5. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem ocieplenia zbiorników retencyjnych oraz montaż blachy trapezowej jako ochrona ocieplenia.
 6. Demontaż istniejących urządzeń tj. sprężarki, filtry(odżelaziaczy) wraz z aeratorami 2 kpl, zbiorniki hydroforowe 2 kpl, pompy drugiego stopnia oraz rurociągów na obiekcie stacji.
 7. Zabudowa, podłączenie i uruchomienie tymczasowego filtra(odżelaziacza) w celu produkcji wody wraz z tymczasową rozdzielnią i sterowaniem.
 8. Termomodernizacja obiektu wraz z nowym poszyciem dachowym oraz orynnowaniem i opierzeniem budynku stacji.
 9. Demontaż istniejącej stolarki okienno-drzwiowej.
 10. Montaż nowej stolarki okienno-drzwiowej.
 11. Skucie istniejącej posadzki na obiekcie.
 12. Wyprofilowanie podłoża w budynku stacji wraz z zagęszczeniem podsypki.
 13. Wykonanie kanalizacji podposadzkowej.
 14. Wykonanie zbrojenia płyt fundamentowych pod nowe filtry(odżelaziacze) i aerator.
 15. Wykonanie betonowania płyty fundamentowej.
 16. Dostawa nowych urządzeń tj. Filtry(odżelaziacze) 4 sztuki i zbiornik aeratora 1 sztuka.

Przepompownia wody czystej w Ludomach

Stan obiektu przeznaczonego do wyłączenia:

Zakres robót wykonanych:

 1. Wykop pod 2 zbiorniki retencyjne o poj. 100m3 każdy.
 2. Ułożenie warstw konstrukcyjnych z odpowiednim zagęszczeniem pod fundament dwóch zbiorników retencyjnych.
 3. Wykonanie zbrojenia wraz z betonowaniem płyt fundamentowych pod dwa zbiorniki retencyjne.
 4. Wykonanie prac ślusarskich związanych z budową dwóch stalowych zbiorników retencyjnych oraz wykonanie izolacji zewnętrznego płaszcza zbiorników.
 5. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem ocieplenia zbiorników retencyjnych oraz montaż blachy trapezowej jako ochrona ocieplenia.
 6. Wykonanie ścian murowanych pomieszczenia pomp i sterowni pomiędzy dwoma nowymi zbiornikami retencyjnymi.
 7. Wykonanie konstrukcji stalowej dla poszycia dachowego.
 8. Wykonanie ocieplenia budynku przepompowni.
 9. Trwają prace ziemno-montażowe sieci międzyobiektowych na terenie pompowni wody.

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Gorzewo i Ryczywół.

Zakres robót wykonanych:
 1. Wykonanie prac ziemno-montażowych(metoda przewiertu sterowanego) sieci wodociągowej fi110mm PE w m. Gorzewo o długości około 271 metrów, wraz z wykonaniem nowych węzłów z zasuwami i hydrantami nadziemnymi.
 2. Wykonanie prac ziemno-montażowych(metoda przewiertu sterowanego) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi200mm PE w m. Gorzewo o długości około 386 metrów, wraz z zabudową studni betonowych o średnicy 1000mm.
 3. Wykonanie prac ziemno-montażowych(metoda przewiertu sterowanego) sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej fi90mm PE w m. Gorzewo o długości około 332metry.
 4. Wykonanie prac ziemno-montażowych(wykop tradycyjny szalowany) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi200-160 PCW w m. Ryczywół ul. Mikołajczyka o długości około 405 metrów.
 5. W chwili obecnej kontynuowane są prace ziemno-montażowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ul. Mikołajczyka w m. Ryczywół.
 6. Dostawa zbiornika przepompowni dla zlewni Gorzewo.

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Ludomy, Ludomki i Lipa.

Zakres robót wykonanych:
 1. Wykonanie prac ziemno-montażowych(wykop tradycyjny szalowany) sieci wodociągowej fi160mm PE w m. Ludomy o długości około 952 metry, zasilanie Przepompowni wody czystej w Ludomach oraz wymiana sieci azbestowej.
 2. Wykonanie prac ziemno-montażowych(wykop tradycyjny szalowany) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Ludomki o długości około 963 metry wraz z przyłączami i studniami na sieci.
 3. Wykonanie prac ziemno-montażowych(wykop tradycyjny szalowany) sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Ludomki i Lipa o długości około 1087 metrów.
 4. Dostawa zbiorników przepompowni P1(Lipa Bagna), P2(Lipa Szkoła), P3(Lipa Boisko), P4(Lipa posesja prywatna) i P5(Lipa Azja).
Globalne zaawansowanie robót liniowych na dzień 17 stycznia 2018 roku:
 1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – wykonano 1754 metry z 7031 metrów co stanowi 24,95% zaawansowanie rzeczowe narastająco.
 2. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej – wykonano 1419 metrów z 3151 metrów co stanowi 45,03% zaawansowanie rzeczowe narastająco.
 3. Sieć wodociągowa – wykonano 1223 metry z 1263 metrów co stanowi co stanowi 96,83% zaawansowanie rzeczowe narastając

 

Idź na początek storny