– PROW etap I – podpisanie umowy z wykonawcą

W dniu 6 lutego 2018 roku w siedzibie naszej spółki, została podpisana umowa z wykonawcą na realizację I etapu robót w ramach dofinansowanego z PROW projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół”.

Najkorzystniejszą ofertę w ramach przetargu nieograniczonego złożyła firma E-RENT reprezentowana przez pana Mariusza Drasika.

Etap I zawiera następujące zadania w formie „zaprojektuj wybuduj”:

  • budowa w miejscowości Ninino sieci wodociągowej DN110 o długości 463m oraz przyłączy o długości 71m.
  • remont budynku Stacji Uzdatniania Wody w Nininie,
  • montaż układu podnoszenia ciśnienia wody oraz agregatu prądotwórczego w ww. budynku.
Idź na początek storny