– Inwestycje – postęp prac na dzień 18.04.2018 r.

Przedstawiamy postęp prac związanych z realizacją dofinansowanego przez WRPO projektu „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody  w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach”.

Stacja Uzdatniania Wody w Gorzewie i pompownia wody czystej w Ludomach.

SUW Gorzewo
Zakres robót wykonanych:
 1. Zakończenie prac związanych z wykonaniem ocieplenia zbiorników retencyjnych oraz montaż blachy trapezowej jako ochrona ocieplenia.
 2. Zakończenie prac związanych z nałożeniem warstw ochronnych po wewnętrznej stronie zbiorników retencyjnych.
 3. Wykonanie posadzki betonowej wraz ze spadkami na całym obiekcie.
 4. Ułożenie glazury na posadzce oraz ścianach na całym obiekcie.
 5. Wykonanie pomieszczenia WC, Chlorowni i magazynu.
 6. Wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z zabudową nowych węzłów hydrantowych i zasuw odcinających.
 7. Wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.
 8. Wykonanie zewnętrznej instalacji niskoprądowej dla potrzeb oświetlenia terenu przyległego do SUW.
 9. Wykonanie zewnętrznej instalacji dla potrzeb sterowania poszczególnymi urządzeniami na terenie SUW.
 10. Montaż nowych zbiorników odżelaziaczy w ilości 4 sztuk.
 11. Montaż nowego zbiornika aeratora w ilości 1 sztuki.
 12. Montaż nowego zestawu pomp(4 kpl) drugiego stopnia zasilających całą sieć wodociągową.
 13. Montaż nowego zestawu pomp(2 kpl) płuczących.
 14. Montaż nowych sprężarek(2 kpl), które posłużą do napowietrzania wody oraz dmuchawy do wzruszania złoża w filtrach żwirowych.
 15. Montaż całej instalacji technologicznej wraz z armaturą tj. zaworami elektromagnetycznymi, zaworami z napędem pneumatycznym, przepustnic z napędem elektrycznym.
 16. Montaż nowych przepływomierzy oraz wodomierzy na wodzie surowej, wodzie uzdatnionej i wodzie popłucznej.
 17. Montaż pompek dozujących środek dezynfekujący.
 18. Demontaż 3 istniejących zbiorników stalowych o poj. 50m3 każdy wraz z usunięciem kopca.
 19. Montaż żelbetowego odstojnika wód popłucznych oraz żelbetowego zbiornika na ścieki.
 20. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej do nowego złącza kablowo pomiarowego.
 21. Wykonanie nowego przykrycia żelbetowego istniejącej studni przed obiektem.
 22. Wykonanie nowej płyty fundamentowej pod agregat prądotwórczy.
 23. Ocieplenie fundamentów oraz malowanie elewacji.
Przepompownia wody czystej w Ludomach
Zakres robót wykonanych:
 1. Zakończenie prac związanych z wykonaniem ocieplenia zbiorników retencyjnych oraz montaż blachy trapezowej jako ochrona ocieplenia.
 2. Zakończenie prac związanych z nałożeniem warstw ochronnych po wewnętrznej stronie zbiorników retencyjnych.
 3. Wykonanie elewacji wraz z malowaniem na budynku przepompowni.
 4. Wykonanie wszystkich sieci zewnętrznych tj. wodociągu wraz z zabudową hydrantów, kanalizacyjnej odprowadzania zrzutu wody.
 5.  Wykonanie wszystkich sieci zewnętrznych niskoprądowych.
 6. Ułożenie glazury wewnątrz pomieszczenia przepompowni.
 7. Wykonanie dróg i ciągów pieszych na terenie przepompowni w technologii kostki betonowej.
 8. Wykonanie ogrodzenia
 9. Montaż armatury orurowania i armatury w budynku pompowni

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Gorzewo i Ryczywół.

Zakres robót wykonanych:

 1. Zakończono prace ziemno-montażowe(metoda przewiertu sterowanego) sieci wodociągowej fi110mm PE w m. Gorzewo o długości około 271 metrów, wraz z wykonaniem nowych węzłów z zasuwami i hydrantami nadziemnymi.
 2. Zakończono prace ziemno-montażowe(metoda przewiertu sterowanego) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi200mm PE w m. Gorzewo o długości około 387 metrów, wraz z zabudową studni betonowych o średnicy 1000mm.
 3. Zakończono prace ziemno-montażowe(metoda przewiertu sterowanego) sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej fi90mm PE w m. Gorzewo o długości około 384 metry.
 4. Zakończono prace ziemno-montażowe(wykop tradycyjny szalowany) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi200-160 PCW w m. Ryczywół ul. Mikołajczyka o długości około 700 metrów.
 5. Zabudowano zbiorniki przepompowni w gruncie.

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Ludomy, Ludomki i Lipa.

Zakres robót wykonanych:
 1. Wykonanie prac ziemno-montażowych(wykop tradycyjny szalowany) sieci wodociągowej fi160mm PE w m. Ludomy o długości około 992 metry, zasilanie Przepompowni wody czystej w Ludomach oraz wymiana sieci azbestowej.
 2. Wykonanie prac ziemno-montażowych(wykop tradycyjny szalowany) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Ludomki o długości około 2571 metrów wraz z przyłączami i studniami na sieci.
 3. Wykonanie prac ziemno-montażowych(wykop tradycyjny szalowany) sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Ludomki i Lipa o długości około 1363 metrów.
 4. Zabudowanie zbiornika przepompowni P5(Azja) oraz P1 (Bagna) w gruncie.

Globalne zaawansowanie robót liniowych(Część 2, Część 3) na dzień 18 kwietnia 2018 roku:

 1. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – wykonano 3658 metry z 7031 metrów co stanowi 52,03% zaawansowanie rzeczowe narastająco,
 2. sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej – wykonano 1747 metrów z 3151 metrów co stanowi 55,44% zaawansowanie rzeczowe narastająco,
 3. sieć wodociągowa – wykonano 1263 metry z 1263 metrów co stanowi co stanowi 100% zaawansowanie rzeczowe narastająco.
Idź na początek storny