– Ogłoszenie nr 541015-N-2018 – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa – nieruchomości poza aglomeracją

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa –
nieruchomości poza aglomeracją
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-23, godzina: 13:30
Data: 2018-05-07, godzina: 13:30

 

Ogłoszenie nr 541015

SIWZ

Wyjaśnienie nr 1 SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500083486

Informacje z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Idź na początek storny