– Zapytanie ofertowe 78/09/04/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o

Opis przedmiotu zamówienia: „Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad Przedsięwzięciem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół”

Ofertę należy złożyć w terminie do 19 kwietnia 2018 r.

Potwierdzenie publikacji zapytania

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe-zał. nr 1-formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe-zał. nr 2-wykaz osób

Zapytanie ofertowe-zał. nr 3-wzór umowy

Infomacja o wyborze oferty

Idź na początek storny