– Zapytanie ofertowe 32/24/05/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o

Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji technicznej dla Przedsięwzięcia pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół”,
w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lipa – nieruchomości poza aglomeracją”, w ramach podziału na trzy części
(wykonanie odrębnych dokumentacji dla następujących części):
Część 1: Zlewnia A – LIPA NOWA.
Część 2: Zlewnia B – LIPA AZJA.
Część 3: Zlewnia C – LIPA kierunek BAGNA.

Ofertę należy złożyć w terminie do 4 czerwca 2018 r.

Potwierdzenie publikacji

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe-zał. nr 2-formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe-zał. nr 3-wzór umowy

1.Opis przedmiotu zamówienia

2.PFU-część 1 2.PFU-część 2

2.PFU-załącznik nr 1-Lipa zlewnia A

2.PFU-załącznik nr 2-Lipa zlewnia B

2.PFU-załącznik nr 3-Lipa zlewnia C

3.Opinia geotechniczna-część 1

3.Opinia geotechniczna-część 2

3.Opinia geotechniczna-część 3

4.Decyzja Zarządu Powiatu-13.02.2017

5.Decyzja Gminy Ryczywół-03.02.2017

6.Decyzja Gminy Ryczywół-05.04.2017


Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego.

Informacja o zakończeniu postępowania

Idź na początek storny