– Zatwierdzona przez Wody Polskie taryfa

Szanowni Odbiorcy,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wnioskiem taryfowym naszego przedsiębiorstwa z dnia 14 marca 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał w dniu 10 maja 2018 r. decyzję zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

W konsekwencji informujemy, iż od dnia 12.06.2018 r.  wchodzą w życie nowe stawki cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w poniższych tabelach:

WODA Nowa taryfa obowiązująca w okresach:
1 rok 2 rok 3 rok
cena netto cena brutto cena netto cena brutto cena netto cena brutto
Gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni we wszystkich grupach) 3,98 zł 4,30 zł 4,18 zł 4,51 zł 4,38 zł 4,73 zł
Pozostali we wszystkich grupach 4,07 zł 4,40 zł 4,27 zł 4,61 zł 4,47 zł 4,83 zł

 

ŚCIEK Nowa taryfa obowiązująca w okresach:
1 rok 2 rok 3 rok
cena netto cena brutto cena netto cena brutto cena netto cena brutto
Gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni we wszystkich grupach) 8,90 zł 9,61 zł 9,30 zł 10,04 zł 9,70 zł 10,48 zł
Pozostali we wszystkich grupach 8,90 zł 9,61 zł 9,30 zł 10,04 zł 9,70 zł 10,48 zł

Wysokości stawek abonamentowych nie uległy zmianie i kształtują się następująco:

Abonament za 1 miesiąc Grupa Wodomierz
główny
 
Grupa Wodomierz
lokalowy
Grupa Ryczałt

Cena netto

Cena brutto
Cena netto Cena brutto
Cena netto Cena brutto
Gospodarstwa
domowe (odbiorca indywidualny )
woda 3 4,20 zł 4,54 zł 5 3,68 zł 3,97 zł 1 3,15 zł 3,40 zł
ścieki 15 4,20 zł 4,54 zł
woda i ścieki 4/14 6,00 zł 6,48 zł 6/16 6,00 zł 6,48 zł 2/13 5,00 zł 5,40 zł
Pozostali woda 9 5,25 zł 5,67 zł 11 4,73 zł 5,11 zł 7 4,20 zł 4,54 zł
ścieki
woda i ścieki 10/18 7,00 zł 7,56 zł 12/19 7,00 zł 7,56 zł 8/17 6,00 zł 6,48 zł

(101) Decyzja PO.RET.070.295.2.2018.ZG-1

(101) Taryfa do decyzji PO.RET.070.295.2.2018.ZG

Idź na początek storny