– Zapytanie ofertowe 39/08/06/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o

Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji technicznej dla Przedsięwzięcia pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół”,
w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lipa – nieruchomości poza aglomeracją”.

Ofertę należy złożyć w terminie do 18 czerwca 2018 r.

Potwierdzenie publikacji

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe-zał. nr 2-formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe-zał. nr 3-wzór umowy

Zapytanie ofertowe-zał. nr 1-opis przedmiotu zamówienia


Informacja o wyborze wykonawcy

Idź na początek storny