– Podpisanie umowy z wykonawcą – budowa kanalizacji Lipa Azja i Lipa Bagna

W dniu 04.04.2019 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o. zostały otwarte oferty z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa – nieruchomości poza aglomeracją” na które uzyskano dofinansowanie Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach prowadzonego postępowanie wybrano wykonawcę dla 2 zlewni: Lipa Bagna i Lipa Azja.

Najkorzystniejszą ofertę dla ww. zadań złożył Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z siedzibą w Śmieszkowie, umowa z wykonawcą została podpisana 14 maja 2019 roku.

Prace powinny się rozpocząć w lipcu i zakończyć w grudniu 2019 r.

Dla zadania Lipa Nowa będzie przeprowadzony ponownie przetarg.

Idź na początek storny