– Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o apeluje o racjonalne korzystanie z wody. 

Ze względu na suszę i duży pobór wody z ujęć, apelujemy do mieszkańców całej Gminy Ryczywół o racjonalne korzystanie  z wody.

Prosimy by nie podlewać ogródków (zwłaszcza trawników),  nie myć samochodów, nie napełniać basenów, oczek wodnych etc. Proszę ograniczyć pobór wody wyłącznie na potrzeby niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa domowego.
Ograniczenia w dostawach wody  z sieci wodociągowej obowiązują w godzinach od 9.00 do 22.00 oraz 24:00 do 5:00

Celem apelu jest zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody do picia, przygotowania posiłków i utrzymania higieny na czas upałów oraz zwiększonego zapotrzebowania na wodę w godzinach największej aktywności mieszkańców.

Apel dotyczy szczególnie mieszkańców następujących miejscowości: Gorzewo, Gorzewko, Boruchowo, Łaszczewiec, Drzonek, Dąbrówka Ludomska, Ludomy, Ludomki i Lipa.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do apelu.

Idź na początek storny