– Podpisanie umowy z wykonawcą – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipa Nowa

W dniu 25.06.2019 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o. zostały otwarte oferty z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa Nowa” na które uzyskano dofinansowanie Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Najkorzystniejszą ofertę dla ww. zadania złożył Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny ” BAZYL” Ryszard Błażejak z Margonina , umowa z wykonawcą została podpisana 30 lipca 2019 roku.

Wykonawca planuje rozpoczęcie prac w 2 połowie sierpnia.

Idź na początek storny