– Usługa wywozu nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym

Z dniem 11 stycznia 2021 Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole rozpoczyna świadczyć usługę wywozu nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym.

  • Koszt usługi dla zbiornika bezodpływowego o pojemności do 5 m3 wynosi 80 zł brutto
  • Koszt usługi dla zbiornika bezodpływowego o pojemności od 5 m3 do 10 m3 wynosi 160 zł brutto
Idź na początek storny