– Zatwierdzenie taryfy na lata 2021-2023

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o. uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako organ regulacyjny, decyzją nr PO.RZT.70.94.2021 z 24 maja 2021 r. ogłoszoną dnia 15 października 2021 r., zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryczywół (z wyłączeniem miejscowości Wiardunki). Taryfa wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2021 r.

Cena za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej:

WODA Nowa taryfa obowiązująca w okresach:
1 rok (23-06-2021 do 22-06-2022) 2 rok (23-06-2022 do 22-06-2023) 3 rok (23-06-2023 do 22-06-2024)
cena netto cena brutto cena netto cena brutto cena netto cena brutto
Gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni we wszystkich grupach) 4,38 zł 4,73 zł 4,72 zł 5,10 zł 4,72 zł 5,10 zł
Pozostali we wszystkich grupach 4,47 zł 4,83 zł 4,81 zł 5,19 zł 4,81 zł 5,19 zł

 

ŚCIEK Nowa taryfa obowiązująca w okresach:
1 rok (23-06-2021 do 22-06-2022) 2 rok (23-06-2022 do 22-06-2023) 3 rok (23-06-2023 do 22-06-2024)
cena netto cena brutto cena netto cena brutto cena netto cena brutto
Gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni we wszystkich grupach z wyłączeniem grupy 16) 9,70 zł 10,48 zł 10,38 zł 11,21 zł 10,38 zł 11,21 zł
Gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni) odprowadzający ściek i zaopatrywani w wodę, rozliczani w oparciu o wodomierz główny (przepompownie przydomowe zasilane prądem odbiorcy) Grupa 16 7,70 zł 8,32 zł 8,24 zł 8,90 zł 8,24 zł 8,90 zł
Pozostali we wszystkich grupach 9,70 zł 10,48 zł 10,38 zł 11,21 zł 10,38 zł 11,21 zł

Wysokości stawek abonamentowych kształtują się następująco:

Abonament za 1 miesiąc Grupa Wodomierz
główny
Grupa Wodomierz
lokalowy
Grupa Ryczałt
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
Cena netto Cena brutto
Gospodarstwa
domowe (odbiorca indywidualny )
woda 3 4,00 zł 4,32 zł 1 3,00 zł 3,24 zł
ujęcie własne 12 2,50 zł 2,70 zł
przepompownie przydomowe 4/16 5,50 zł 5,94 zł
woda i ścieki 4/11 5,50 zł 5,94 zł 5/13 2,50 zł 2,70 zł 2/10 4,50 zł 4,86 zł
Pozostali woda 8 5,05 zł 5,45 zł 6 4,05 zł 4,37 zł
woda i ścieki 9/15 6,56 zł 7,08 zł 7/14 5,56 zł 6,00 zł

Zatwierdzenie taryfy PO.RZT.70.94.2021/D/PH

Idź na początek storny