– Zmiana stawki za wywóz nieczystości.

Zgodnie z zarządzeniem nr 2/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku, od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązywać będą nowe stawki za wywóz nieczystości wozem asenizacyjnym.

1) Wywóz nieczystości płynnych do 5m3 – 100 zł brutto

2) Wywóz nieczystości płynnych od 5 do 10 m3 – 200 zł brutto

Zarządzenie nr 2/2021

Idź na początek storny