– Zmiana taryfy

Szanowni Odbiorcy,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wnioskiem taryfowym naszego przedsiębiorstwa z dnia 19.02.2024 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wydał w dniu 30 kwietnia 2024 r. decyzję, zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

W konsekwencji informujemy, iż z dniem 29.05.2024 r.  wchodzą w życie nowe stawki cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Decyzja P.RZ.70.16.2024_D_FK
Załącznik do P.RZ.70.16.2024_D_FK

Idź na początek storny