– Aktualności

Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ryczywole
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ryczywole ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PK RYCZYWÓŁ

1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane …

Czytaj więcej OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole sp. z o.o.

Idź na początek storny