– Aktualności

Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ryczywole
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ryczywole ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PK RYCZYWÓŁ

1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane …

Czytaj więcej OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o. uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako organ regulacyjny, decyzją nr PO.RZT.70.94.2021 z 24 maja 2021 r. ogłoszoną dnia 15 października 2021 r., zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryczywół (z wyłączeniem miejscowości …

Czytaj więcej Zatwierdzenie taryfy na lata 2021-2023

Z dniem 11 stycznia 2021 Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole rozpoczyna świadczyć usługę wywozu nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym.

Koszt usługi dla zbiornika bezodpływowego o pojemności do 5 m3 wynosi 80 zł brutto
Koszt usługi dla zbiornika bezodpływowego o pojemności od 5 m3 do 10 m3 wynosi 160 zł brutto

Czytaj więcej Usługa wywozu nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym

Idź na początek storny