– Aktualności

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o. uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako organ regulacyjny, decyzją nr PO.RZT.70.94.2021 z 24 maja 2021 r. ogłoszoną dnia 15 października 2021 r., zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryczywół (z wyłączeniem miejscowości …

Czytaj więcej Zatwierdzenie taryfy na lata 2021-2023

Z dniem 11 stycznia 2021 Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole rozpoczyna świadczyć usługę wywozu nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym.

Koszt usługi dla zbiornika bezodpływowego o pojemności do 5 m3 wynosi 80 zł brutto
Koszt usługi dla zbiornika bezodpływowego o pojemności od 5 m3 do 10 m3 wynosi 160 zł brutto

Czytaj więcej Usługa wywozu nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym

Szanowni Klienci,
w celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem koronowirusa SARS-CoV-2, z dniem 1 listopada zostają wprowadzone zmiany dotyczące odczytów i wystawiania faktur.

Inkasenci nie będą dokonywać odczytów wodomierzy u osób prywatnych (nie dotyczy wodomierzy zlokalizowanych na klatkach schodowych i studniach wodomierzowych).

Rachunki będą wystawiane na podstawie średniego zużycia z okresu ostatnich 2 miesięcy lub …

Czytaj więcej Zmiany dotyczące odczytów wodomierzy

W dniu 25.06.2019 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o. zostały otwarte oferty z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa Nowa” na które uzyskano dofinansowanie Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów …

Czytaj więcej Podpisanie umowy z wykonawcą – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipa Nowa

Idź na początek storny