– Aktualności

Rozporządzeniem Nr 101/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2006 r., wyznaczony został w naszej gminie obszar aglomeracji Ryczywół, czyli miejscowości, w których musimy wybudować kanalizację sanitarną. Ze względu na wysoki koszt tego typu inwestycji konieczne jest pozyskiwanie dofinansowania ze środków UE.
Złożony przez Przedsiębiorstwo Komunalne do WRPO wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji  …

Czytaj więcej Duże szanse na dofinansowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Informujemy, że 26 stycznia 2017 r. na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich …

Czytaj więcej PROW – lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W związku z planowanym podziałem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnie (KRS 0000391308) niniejszym Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole sp. z o.o. zawiadamia o sporządzeniu planu podziału tej spółki.
Podział polegać będzie na przeniesieniu części majątku Zakładu Usług Komunalnych Sp. o.o. z siedzibą w Brzeźnie (spółki dzielonej), obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa tej …

Czytaj więcej Zawiadomienie – plan podziału spółki

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole sp. z o,o. informuje, iż gmina Ryczywół w ramach projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem we wsiach Gorzewo, Łajszczewie i Ludomy, gmina Ryczywół II etap oraz Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzewo, Łaszczewiec, Ludomy, Ludomki, lipa gmina Ryczywół – etap I zlewnia P4 i P7 odcinek S 138-S141 umowa z dnia …

Czytaj więcej Pismo przypominające o podłączeniu do kanalizacji

W związku z tym, że na terenie Gminy Ryczywół nie funkcjonowała spółka gminna, Rada Gminy zauważyła potrzebę utworzenia spółki gminnej celem prowadzenia gospodarki wodno-kanalizacyjnej, która docelowo zajmować ma się również prowadzeniem szeroko pojętej gospodarki komunalnej.
Aktem założycielskim z dnia 30.11.2015 r., powstało Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki objęła …

Czytaj więcej Powstanie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole

Idź na początek storny