– Baner

W dniu 11.09.2017 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o. zostały otwarte oferty z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach” na które uzyskano …

Czytaj więcej Podpisanie umów z wykonawcami

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy dla operacji typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii”  w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach …

Czytaj więcej Została podpisana umowa na dofinansowanie z PROW.

Dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o. dzień 9. czerwca 2017 roku nabrał szczególnego znaczenia.  Prezes Maciej Kozłowski w towarzystwie  Wójta Gminy Ryczywół,  Renaty Gembiak – Binkiewicz, Przewodniczącego Rady Gminy Ryczywół, Michała Bogacza, oraz Głównej Księgowej PK, Agnieszki Ciesielskiej, podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Markiem Woźniakiem,  działającym w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym …

Czytaj więcej Została podpisana umowa na dofinansowanie z WRPO.

Informujemy, że pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o. w miesiącach luty i marzec będą dokonywać wymiany wodomierzy głównych w następujących miejscowościach:

Skrzetusz,
Piotrowo,
Radom.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których są zamontowane urządzenia pomiarowe.

Wymiana jest dokonywana bezpłatnie (z wyłączeniem przypadków, gdzie nastąpiło uszkodzenie wodomierza z winy odbiorcy).

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny na …

Czytaj więcej Wymiana wodomierzy

Idź na początek storny