– PROW

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa –
nieruchomości poza aglomeracją
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-23, godzina: 13:30
Data: 2018-05-07, godzina: 13:30
 

Ogłoszenie nr 541015

SIWZ

Wyjaśnienie nr 1 SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500083486

Informacje …

Czytaj więcej Ogłoszenie nr 541015-N-2018 – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa – nieruchomości poza aglomeracją

W dniu 6 lutego 2018 roku w siedzibie naszej spółki, została podpisana umowa z wykonawcą na realizację I etapu robót w ramach dofinansowanego z PROW projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół”.

Najkorzystniejszą ofertę w ramach przetargu nieograniczonego złożyła firma E-RENT reprezentowana przez pana Mariusza Drasika.

Etap I zawiera następujące zadania w formie „zaprojektuj wybuduj”:

budowa …

Czytaj więcej PROW etap I – podpisanie umowy z wykonawcą

Idź na początek storny