– Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o
Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy min. 27 kVA
Ofertę należy złożyć w terminie do 27 listopada 2019 r.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wzór umowy

Informacja dot. wyboru oferty

Wybór – potwierdzenie publikacji

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe 19/19/11/2019

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa –
nieruchomości poza aglomeracją
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
25-06-2018, godzina 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej Ogłoszenie nr 558924-N-2019. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa – nieruchomości poza aglomeracją (Zlewnia A)

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa –
nieruchomości poza aglomeracją
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29-03-2018, godzina 12:00
04-04-2018, godzina 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ-wyjaśnienia nr 1

SIWZ-wyjaśnienie nr 2

 

Informacje z otwarcia ofert

Ogłoszenie o …

Czytaj więcej Ogłoszenie nr 525126-N-2019 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa – nieruchomości poza aglomeracją

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji technicznej dla Przedsięwzięcia pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół”,
w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lipa – nieruchomości poza aglomeracją”.
Ofertę należy złożyć w terminie do 18 czerwca 2018 r.
Potwierdzenie publikacji

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe-zał. nr 2-formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe-zał. nr 3-wzór umowy

Zapytanie ofertowe-zał …

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe 39/08/06/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji technicznej dla Przedsięwzięcia pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół”,
w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lipa – nieruchomości poza aglomeracją”, w ramach podziału na trzy części
(wykonanie odrębnych dokumentacji dla następujących części):
Część 1: Zlewnia A – LIPA NOWA.
Część 2: Zlewnia B …

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe 32/24/05/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o
Opis przedmiotu zamówienia: „Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad Przedsięwzięciem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół”
Ofertę należy złożyć w terminie do 19 kwietnia 2018 r.
Potwierdzenie publikacji zapytania

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe-zał. nr 1-formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe-zał. nr 2-wykaz osób

Zapytanie ofertowe-zał. nr 3-wzór umowy

Infomacja o wyborze oferty

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe 78/09/04/2018

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa –
nieruchomości poza aglomeracją
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-23, godzina: 13:30
Data: 2018-05-07, godzina: 13:30
 

Ogłoszenie nr 541015

SIWZ

Wyjaśnienie nr 1 SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500083486

Informacje …

Czytaj więcej Ogłoszenie nr 541015-N-2018 – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa – nieruchomości poza aglomeracją

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ninino wraz z wyposażeniem i
remontem budynku w układ podnoszenia ciśnienia wody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-08,, godzina: 13:30
 

Ogłoszenie nr 635950

SIWZ

Informacje z otwarcia ofert w …

Czytaj więcej Ogłoszenie nr 635950 – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ninino wraz z wyposażeniem i remontem budynku w układ podnoszenia ciśnienia wody

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ninino wraz z wyposażeniem i
remontem budynku w układ podnoszenia ciśnienia wody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-29, godzina: 13:30
Data: 2017-12-04, godzina: 13:30
Ogłoszenie nr 614826
SIWZ-część I
SIWZ-część …

Czytaj więcej Ogłoszenie nr 614826 – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ninino wraz z wyposażeniem i remontem budynku w układ podnoszenia ciśnienia wody

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-07, godzina: 13:30
Data: 2017-09-11, godzina: 13:30
Ogłoszenie nr 574243.pdf

Ogłoszenie nr …

Czytaj więcej Ogłoszenie nr 574243 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach

Idź na początek storny