– Strafa Klienta

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o. uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako organ regulacyjny, decyzją nr PO.RZT.70.94.2021 z 24 maja 2021 r. ogłoszoną dnia 15 października 2021 r., zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryczywół (z wyłączeniem miejscowości …

Czytaj więcej Zatwierdzenie taryfy na lata 2021-2023

Szanowni Odbiorcy,
uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wnioskiem taryfowym naszego przedsiębiorstwa z dnia 14 marca 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał w dniu 10 maja 2018 r. decyzję zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
W konsekwencji informujemy, iż od dnia 12.06.2018 r.  wchodzą …

Czytaj więcej Zatwierdzona przez Wody Polskie taryfa

Idź na początek storny