– Ważne

Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ryczywole
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ryczywole ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PK RYCZYWÓŁ

1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane …

Czytaj więcej OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o. uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako organ regulacyjny, decyzją nr PO.RZT.70.94.2021 z 24 maja 2021 r. ogłoszoną dnia 15 października 2021 r., zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryczywół (z wyłączeniem miejscowości …

Czytaj więcej Zatwierdzenie taryfy na lata 2021-2023

Szanowni Państwo,

w bieżącym miesiącu inkasenci nie będą dokonywać odczytów wodomierzy.

Odczyty można przekazać do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole przez:

stronę internetową https://wodkan.pl/ewoda/ryczywol/
pocztę elektroniczną – wysyłając e-mail ze stanem licznika/-ów i danymi płatnika na adres biuro@pkryczywol.pl
telefonicznie na nr 517403178
wysyłając SMS na nr 507781035, podając stan licznika i dane płatnika

Harmonogram przesyłania odczytów.
1) do dnia 4.XII.2020:
– …

Czytaj więcej Odczyty wodomierzy w miesiącu grudzień 2020 r.

Idź na początek storny