– Ważne

Ze względu na suszę i duży pobór wody z ujęć, apelujemy do mieszkańców całej Gminy Ryczywół o racjonalne korzystanie  z wody.

Prosimy by nie podlewać ogródków (zwłaszcza trawników),  nie myć samochodów, nie napełniać basenów, oczek wodnych etc. Proszę ograniczyć pobór wody wyłącznie na potrzeby niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa domowego.
Ograniczenia w dostawach wody  z sieci wodociągowej …

Czytaj więcej Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o apeluje o racjonalne korzystanie z wody. 

Zgodnie z zatwierdzoną w 2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu taryfą, dnia 12 czerwca 2019 nastąpi zmiana stawek za wodę i ścieki.

WODA
Taryfa w okresie od 12-06-2019 do 11-06-2020

cena netto
cena brutto

Gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni we wszystkich grupach)
4,18 zł
4,51 zł

Pozostali we wszystkich grupach
4,27 zł
4,61 zł

 

ŚCIEK
Taryfa w okresie od 12-06-2019 do 11-06-2020

cena netto
cena …

Czytaj więcej Zmiana stawek od dnia 12 czerwca 2019 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa –
nieruchomości poza aglomeracją
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29-03-2018, godzina 12:00
04-04-2018, godzina 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ-wyjaśnienia nr 1

SIWZ-wyjaśnienie nr 2

 

Informacje z otwarcia ofert

Ogłoszenie o …

Czytaj więcej Ogłoszenie nr 525126-N-2019 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa – nieruchomości poza aglomeracją

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. informuje, że od dnia 11 marca 2019 r. rozpoczyna na terenie gminy Ryczywół kontrolę stanu wodomierzy, legalności poboru wody i odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 7 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018.0.1152), osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej …

Czytaj więcej Kontrole legalności poboru wody i odprowadzania ścieków

Idź na początek storny