– Ważne

Informujemy o możliwości przyłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańców Gorzewa od nr 43 do 50 oraz ul. Mikołajczyka od nr 1 do 9.

Wniosek o wydanie warunków technicznych można pobrać z naszej strony internetowej https://pkryczywol.pl/…/…/06/WNIOSEK_o_warunki_techniczne.pdf

Czytaj więcej Sieć kanalizacji sanitarnej Gorzewo oraz ul. Mikołajczyka w Ryczywole.

Szanowni Odbiorcy,
uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wnioskiem taryfowym naszego przedsiębiorstwa z dnia 14 marca 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał w dniu 10 maja 2018 r. decyzję zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
W konsekwencji informujemy, iż od dnia 12.06.2018 r.  wchodzą …

Czytaj więcej Zatwierdzona przez Wody Polskie taryfa

Przedstawiamy postęp prac związanych z realizacją dofinansowanego przez WRPO projektu „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody  w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach”.
Stacja Uzdatniania Wody w Gorzewie i pompownia wody czystej w Ludomach.

SUW Gorzewo
Zakres robót wykonanych:

Zakończenie prac związanych z wykonaniem ocieplenia zbiorników retencyjnych oraz montaż …

Czytaj więcej Inwestycje – postęp prac na dzień 18.04.2018 r.

Idź na początek storny