– Ważne

Informujemy, że 26 stycznia 2017 r. na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich …

Czytaj więcej PROW – lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W związku z planowanym podziałem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnie (KRS 0000391308) niniejszym Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole sp. z o.o. zawiadamia o sporządzeniu planu podziału tej spółki.
Podział polegać będzie na przeniesieniu części majątku Zakładu Usług Komunalnych Sp. o.o. z siedzibą w Brzeźnie (spółki dzielonej), obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa tej …

Czytaj więcej Zawiadomienie – plan podziału spółki

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole sp. z o,o. informuje, iż gmina Ryczywół w ramach projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem we wsiach Gorzewo, Łajszczewie i Ludomy, gmina Ryczywół II etap oraz Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzewo, Łaszczewiec, Ludomy, Ludomki, lipa gmina Ryczywół – etap I zlewnia P4 i P7 odcinek S 138-S141 umowa z dnia …

Czytaj więcej Pismo przypominające o podłączeniu do kanalizacji

Idź na początek storny