– WRPO

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole sp. z o.o. informuje, że od dnia 08 listopada 2017 r. konsorcjum firm ATA-TECHNIK sp. z o.o S.K.A. w Budzyniu i Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko Wodrol Sp. z o.o. z Koszalina rozpoczyna roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gm. Ryczywół w miejscowościach Ryczywół ulica Mikołajczyka, Gorzewo …

Czytaj więcej Rozpoczęcie robót budowlanych ATA-Technik

W dniu 11.09.2017 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o. zostały otwarte oferty z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach” na które uzyskano …

Czytaj więcej Podpisanie umów z wykonawcami

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-08, godzina: 12:30

Załączniki:

Ogłoszenie nr 555819
SIWZ część I

Czytaj więcej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach

Zarządzenie nr 2/2017 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o. z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie nadania
REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014 – 2020 ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik:

regulamin-do-wrpo

Czytaj więcej Zarządzenie nr 2/2017 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o.

Idź na początek storny