– Cennik

Uwaga! od dnia 29 maja 2024 r. zmiana taryfy: https://www.pkryczywol.pl/2024/05/zmiana-taryfy/

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o. uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako organ regulacyjny, decyzją nr PO.RZT.70.94.2021 z 24 maja 2021 r. ogłoszoną dnia 15 października 2021 r., zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryczywół (z wyłączeniem miejscowości Wiardunki). Taryfa wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2021 r.

Cena za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej:

WODA Nowa taryfa obowiązująca w okresach:
1 rok (23-06-2021 do 22-06-2022) 2 rok (23-06-2022 do 22-06-2023) 3 rok (23-06-2023 do 28-05-2024)
cena netto cena brutto cena netto cena brutto cena netto cena brutto
Gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni we wszystkich grupach) 4,38 zł 4,73 zł 4,72 zł 5,10 zł 4,72 zł 5,10 zł
Pozostali we wszystkich grupach 4,47 zł 4,83 zł 4,81 zł 5,19 zł 4,81 zł 5,19 zł

 

ŚCIEK Nowa taryfa obowiązująca w okresach:
1 rok (23-06-2021 do 22-06-2022) 2 rok (23-06-2022 do 22-06-2023) 3 rok (23-06-2023 do 28-05-2024)
cena netto cena brutto cena netto cena brutto cena netto cena brutto
Gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni we wszystkich grupach z wyłączeniem grupy 16) 9,70 zł 10,48 zł 10,38 zł 11,21 zł 10,38 zł 11,21 zł
Gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni) odprowadzający ściek i zaopatrywani w wodę, rozliczani w oparciu o wodomierz główny (przepompownie przydomowe zasilane prądem odbiorcy) Grupa 16 7,70 zł 8,32 zł 8,24 zł 8,90 zł 8,24 zł 8,90 zł
Pozostali we wszystkich grupach 9,70 zł 10,48 zł 10,38 zł 11,21 zł 10,38 zł 11,21 zł

Wysokości stawek abonamentowych kształtują się następująco:

Abonament za 1 miesiąc Grupa Wodomierz
główny
Grupa Wodomierz
lokalowy
Grupa Ryczałt
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
Cena netto Cena brutto
Gospodarstwa
domowe (odbiorca indywidualny )
woda 3 4,00 zł 4,32 zł 1 3,00 zł 3,24 zł
ujęcie własne 12 2,50 zł 2,70 zł
przepompownie przydomowe 4/16 5,50 zł 5,94 zł
woda i ścieki 4/11 5,50 zł 5,94 zł 5/13 2,50 zł 2,70 zł 2/10 4,50 zł 4,86 zł
Pozostali woda 8 5,05 zł 5,45 zł 6 4,05 zł 4,37 zł
woda i ścieki 9/15 6,56 zł 7,08 zł 7/14 5,56 zł 6,00 zł

Załącznik:

Zatwierdzenie taryfy PO.RZT.70.94.2021/D/PH


Ścieki dowożone

Opłata za ścieki dowożone do punktu zlewnego od dnia 1 lipca 2024 r. wynosi 11,00 zł netto/m3.

Załącznik:

Zarządzenie nr 3/2024 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o. o.o w sprawie ustalenia stawki ścieku dowożonego


Usługi dodatkowe.

Ciśnieniowe udrożnienie kanalizacji WUKO

  • koszt 1 roboczo-godziny – 160 zł netto + 23% VAT (196,80 zł brutto)
  • koszt dojazdu na terenie gminy w cenie usługi (rozpoczęcie usługi liczone od chwili wyjazdu z siedziby przedsiębiorstwa)
  • minimalna opłata równa się kosztowi 1 r-g, następnie taryfikacja odbywa się za każde rozpoczęte 30 min pracy.

Usługa wywozu nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym.

  • Koszt usługi dla zbiornika bezodpływowego o pojemności do 5 m3 wynosi 120 zł brutto
  • Koszt usługi dla zbiornika bezodpływowego o pojemności od 5 m3 do 10 m3 wynosi 230 zł brutto

Usługa koparo-ładowarką (JCB 3CX)

  • koszt 1 roboczo-godziny – 200 zł netto + 23% VAT (246,00 zł brutto)
  • koszt dojazdu na terenie gminy w cenie usługi (rozpoczęcie usługi liczone od chwili wyjazdu z siedziby przedsiębiorstwa)
  • minimalna opłata równa się kosztowi 1 r-g, następnie taryfikacja odbywa się za każde rozpoczęte 30 min pracy.

Szczegółowy cennik usług znajduje się w załączniku nr 1 do Zarządzenie ne 2/2022 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o. o.

Załącznik:

Zarządzenie nr 2/2024

 

Idź na początek storny