– Fundusze Europejskie

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody  w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach”.

Więcej


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .
Operacja mająca na celu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich“.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej

Idź na początek storny