Notice: Undefined variable: contrast in /home/ryczywol/domains/pkryczywol.pl/public_html/wp-content/themes/pe-public-institutions/inc/wcag.php on line 57
Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole – Strona 13 – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Notice: Undefined variable: contrast in /home/ryczywol/domains/pkryczywol.pl/public_html/wp-content/themes/pe-public-institutions/inc/wcag.php on line 57
class="home blog paged paged-13 animations-enabled sticky-bar off-canvas-right top-bar wcag wcagfocus wcaghover">

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole

W związku z planowanym podziałem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnie (KRS 0000391308) niniejszym Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole sp. z o.o. zawiadamia o sporządzeniu planu podziału tej spółki.
Podział polegać będzie na przeniesieniu części majątku Zakładu Usług Komunalnych Sp. o.o. z siedzibą w Brzeźnie (spółki dzielonej), obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa tej …

Czytaj więcej Zawiadomienie – plan podziału spółki

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole sp. z o,o. informuje, iż gmina Ryczywół w ramach projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem we wsiach Gorzewo, Łajszczewie i Ludomy, gmina Ryczywół II etap oraz Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzewo, Łaszczewiec, Ludomy, Ludomki, lipa gmina Ryczywół – etap I zlewnia P4 i P7 odcinek S 138-S141 umowa z dnia …

Czytaj więcej Pismo przypominające o podłączeniu do kanalizacji

Przedmiotem zamówienia jest:

opracowanie dokumentacji technicznej (w tym projektowo-kosztorysowej) niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej (jeśli będzie wymagana), decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego oraz złożenia wniosku pozwolenia na budowę (wniosek składa Zamawiający),
pełnienie czynności nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej (…)

Załączniki:

wyjasnienie_sprostowanie_zapisu_we_wzorze_umowy_do_przetargu
zaproszenie-do-przetargu
formularz
wzor-umowy

Czytaj więcej Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Ryczywole

W związku z tym, że na terenie Gminy Ryczywół nie funkcjonowała spółka gminna, Rada Gminy zauważyła potrzebę utworzenia spółki gminnej celem prowadzenia gospodarki wodno-kanalizacyjnej, która docelowo zajmować ma się również prowadzeniem szeroko pojętej gospodarki komunalnej.
Aktem założycielskim z dnia 30.11.2015 r., powstało Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki objęła …

Czytaj więcej Powstanie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole

Idź na początek storny