Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole

Informujemy, że w od dnia 13-03-2017 do 31-03-2017 w miejscowości Gorzewo będzie przeprowadzana wymiana wodomierzy.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których są zamontowane urządzenia pomiarowe.

Wymiana jest dokonywana bezpłatnie (z wyłączeniem przypadków, gdzie nastąpiło uszkodzenie wodomierza z winy odbiorcy).

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny na nr 517 403 17

Czytaj więcej Wymiana wodomierzy w miejscowości Gorzewo

Rozporządzeniem Nr 101/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2006 r., wyznaczony został w naszej gminie obszar aglomeracji Ryczywół, czyli miejscowości, w których musimy wybudować kanalizację sanitarną. Ze względu na wysoki koszt tego typu inwestycji konieczne jest pozyskiwanie dofinansowania ze środków UE.
Złożony przez Przedsiębiorstwo Komunalne do WRPO wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji  …

Czytaj więcej Duże szanse na dofinansowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Informujemy, że w od dnia 06-03-2017 do 11-03-2017 w miejscowości Ninino będzie przeprowadzana wymiana wodomierzy.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których są zamontowane urządzenia pomiarowe.

Wymiana jest dokonywana bezpłatnie (z wyłączeniem przypadków, gdzie nastąpiło uszkodzenie wodomierza z winy odbiorcy).

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny na nr 517 403 17

Czytaj więcej Wymiana wodomierzy w miejscowości Ninino

Informujemy, że pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o. w miesiącach luty i marzec będą dokonywać wymiany wodomierzy głównych w następujących miejscowościach:

Skrzetusz,
Piotrowo,
Radom.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których są zamontowane urządzenia pomiarowe.

Wymiana jest dokonywana bezpłatnie (z wyłączeniem przypadków, gdzie nastąpiło uszkodzenie wodomierza z winy odbiorcy).

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny na …

Czytaj więcej Wymiana wodomierzy

Informujemy, że 26 stycznia 2017 r. na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich …

Czytaj więcej PROW – lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W związku z planowanym podziałem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnie (KRS 0000391308) niniejszym Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole sp. z o.o. zawiadamia o sporządzeniu planu podziału tej spółki.
Podział polegać będzie na przeniesieniu części majątku Zakładu Usług Komunalnych Sp. o.o. z siedzibą w Brzeźnie (spółki dzielonej), obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa tej …

Czytaj więcej Zawiadomienie – plan podziału spółki

Idź na początek storny