Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole sp. z o,o. informuje, iż gmina Ryczywół w ramach projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem we wsiach Gorzewo, Łajszczewie i Ludomy, gmina Ryczywół II etap oraz Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzewo, Łaszczewiec, Ludomy, Ludomki, lipa gmina Ryczywół – etap I zlewnia P4 i P7 odcinek S 138-S141 umowa z dnia …

Czytaj więcej Pismo przypominające o podłączeniu do kanalizacji

Przedmiotem zamówienia jest:

opracowanie dokumentacji technicznej (w tym projektowo-kosztorysowej) niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej (jeśli będzie wymagana), decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego oraz złożenia wniosku pozwolenia na budowę (wniosek składa Zamawiający),
pełnienie czynności nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej (…)

Załączniki:

wyjasnienie_sprostowanie_zapisu_we_wzorze_umowy_do_przetargu
zaproszenie-do-przetargu
formularz
wzor-umowy

Czytaj więcej Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Ryczywole

W związku z tym, że na terenie Gminy Ryczywół nie funkcjonowała spółka gminna, Rada Gminy zauważyła potrzebę utworzenia spółki gminnej celem prowadzenia gospodarki wodno-kanalizacyjnej, która docelowo zajmować ma się również prowadzeniem szeroko pojętej gospodarki komunalnej.
Aktem założycielskim z dnia 30.11.2015 r., powstało Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki objęła …

Czytaj więcej Powstanie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kompleksowej termomodernizacji budynku położonego przy ul. 6 Stycznia nr 6 w Ryczywole, zapraszam do złożenia oferty.
Załączniki:

wzor-umowy
zaproszenie
formularz

Czytaj więcej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kompleksowej termomodernizacji budynku

Idź na początek storny