Notice: Undefined variable: contrast in /home/ryczywol/domains/pkryczywol.pl/public_html/wp-content/themes/pe-public-institutions/inc/wcag.php on line 57
Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole – Strona 2 – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Notice: Undefined variable: contrast in /home/ryczywol/domains/pkryczywol.pl/public_html/wp-content/themes/pe-public-institutions/inc/wcag.php on line 57
class="home blog paged paged-2 animations-enabled sticky-bar off-canvas-right top-bar wcag wcagfocus wcaghover">

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o. uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako organ regulacyjny, decyzją nr PO.RZT.70.94.2021 z 24 maja 2021 r. ogłoszoną dnia 15 października 2021 r., zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryczywół (z wyłączeniem miejscowości …

Czytaj więcej Zatwierdzenie taryfy na lata 2021-2023

Z dniem 11 stycznia 2021 Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole rozpoczyna świadczyć usługę wywozu nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym.

Koszt usługi dla zbiornika bezodpływowego o pojemności do 5 m3 wynosi 80 zł brutto
Koszt usługi dla zbiornika bezodpływowego o pojemności od 5 m3 do 10 m3 wynosi 160 zł brutto

Czytaj więcej Usługa wywozu nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym

Szanowni Państwo,

w bieżącym miesiącu inkasenci nie będą dokonywać odczytów wodomierzy.

Odczyty można przekazać do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole przez:

stronę internetową https://wodkan.pl/ewoda/ryczywol/
pocztę elektroniczną – wysyłając e-mail ze stanem licznika/-ów i danymi płatnika na adres biuro@pkryczywol.pl
telefonicznie na nr 517403178
wysyłając SMS na nr 507781035, podając stan licznika i dane płatnika

Harmonogram przesyłania odczytów.
1) do dnia 4.XII.2020:
– …

Czytaj więcej Odczyty wodomierzy w miesiącu grudzień 2020 r.

Idź na początek storny