Notice: Undefined variable: contrast in /home/ryczywol/domains/pkryczywol.pl/public_html/wp-content/themes/pe-public-institutions/inc/wcag.php on line 57
Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole – Strona 4 – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Notice: Undefined variable: contrast in /home/ryczywol/domains/pkryczywol.pl/public_html/wp-content/themes/pe-public-institutions/inc/wcag.php on line 57
class="home blog paged paged-4 animations-enabled sticky-bar off-canvas-right top-bar wcag wcagfocus wcaghover">

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o
Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy min. 27 kVA
Ofertę należy złożyć w terminie do 27 listopada 2019 r.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wzór umowy

Informacja dot. wyboru oferty

Wybór – potwierdzenie publikacji

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe 19/19/11/2019

W dniu 25.06.2019 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o. zostały otwarte oferty z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa Nowa” na które uzyskano dofinansowanie Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów …

Czytaj więcej Podpisanie umowy z wykonawcą – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipa Nowa

Ze względu na suszę i duży pobór wody z ujęć, apelujemy do mieszkańców całej Gminy Ryczywół o racjonalne korzystanie  z wody.

Prosimy by nie podlewać ogródków (zwłaszcza trawników),  nie myć samochodów, nie napełniać basenów, oczek wodnych etc. Proszę ograniczyć pobór wody wyłącznie na potrzeby niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa domowego.
Ograniczenia w dostawach wody  z sieci wodociągowej …

Czytaj więcej Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o apeluje o racjonalne korzystanie z wody. 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa –
nieruchomości poza aglomeracją
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
25-06-2018, godzina 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej Ogłoszenie nr 558924-N-2019. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa – nieruchomości poza aglomeracją (Zlewnia A)

Zgodnie z zatwierdzoną w 2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu taryfą, dnia 12 czerwca 2019 nastąpi zmiana stawek za wodę i ścieki.

WODA
Taryfa w okresie od 12-06-2019 do 11-06-2020

cena netto
cena brutto

Gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni we wszystkich grupach)
4,18 zł
4,51 zł

Pozostali we wszystkich grupach
4,27 zł
4,61 zł

 

ŚCIEK
Taryfa w okresie od 12-06-2019 do 11-06-2020

cena netto
cena …

Czytaj więcej Zmiana stawek od dnia 12 czerwca 2019 r.

W dniu 04.04.2019 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o. zostały otwarte oferty z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa – nieruchomości poza aglomeracją” na które uzyskano dofinansowanie Funduszy Europejskich w ramach …

Czytaj więcej Podpisanie umowy z wykonawcą – budowa kanalizacji Lipa Azja i Lipa Bagna

Idź na początek storny