– PROW

W dniu 23 czerwca 2017 roku   Prezes Maciej Kozłowski podpisał umowę z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Krzysztofem Grabowskim,  działającym w imieniu Instytucji Zarządzającej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Dofinansowanie dotyczy projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół” .

Dofinansowanie wynosi:  1.517.570,00 złotych. 

Inwestycja ta wiąże  się z pierwszym etapem projektu,  który dotyczy przebudowy sieci wodociągowej w Nininie wraz z wyposażeniem w układ podnoszenia ciśnienia, remontem budynku i zmianie sposobu użytkowania istniejącej stacji uzdatniania wody w Nininie.
Drugi etap obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa i nieruchomości poza aglomeracją, które nie mogły być  objęte projektem ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach” z funduszy unijnych w ramach WRPO 2014+.

Etap I

Remont budynku oraz instalacja układu podnoszenia ciśnienie wody.

Przebudowa sieci wodociągowej.


Etap II

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Lipa ( Lipa Nowa , Lipa Azja, Lipa Bagna).

 

Idź na początek storny