– Pozytywna ocena merytoryczna złożonego wniosku do WRPO

Wielki sukces! Złożony przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole do WRPO wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach” otrzymał wysoką ocenę merytoryczną, uzyskując 34 punkty, jednocześnie zajmując 3 miejsce na liście rankingowej! Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 6.493.400,69 zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa, Ludomki, Gorzewo i Ryczywół ul. Mikołajczyka o łącznej długości 10,18 km (umożliwiającą przyłączenie 201 gospodarstw domowych),
  2. budowę i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Gorzewo, Ludomy i Ludomki o łącznej długości 1,26 km,
  3. rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzewie,
  4. budowa przepompowni wody (stacji podnoszenia ciśnienia) w Ludomach.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Lista_projektów_ocenionych_merytorycznie_(projekty_ocenione_pozytywnie)_-4.3.1-01_16

Idź na początek storny