– Ogłoszenie nr 635950 – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ninino wraz z wyposażeniem i remontem budynku w układ podnoszenia ciśnienia wody

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ninino wraz z wyposażeniem i
remontem budynku w układ podnoszenia ciśnienia wody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-08,, godzina: 13:30

 

Ogłoszenie nr 635950

SIWZ

Informacje z otwarcia ofert w dniu 08-01-2018 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Idź na początek storny