– Przyłącza kanalizacyjne Ludomki i Lipa

Informujemy o możliwości przyłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludomki i Lipa.

Wniosek o wydanie warunków technicznych można pobrać w siedzibie PK Ryczywół  lub z naszej strony internetowej https://pkryczywol.pl/wp-content/uploads/2018/06/WNIOSEK_o_warunki_techniczne.pdf

 

Idź na początek storny