– Ogłoszenie nr 525126-N-2019 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa – nieruchomości poza aglomeracją

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa –
nieruchomości poza aglomeracją
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29-03-2018, godzina 12:00
04-04-2018, godzina 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ-wyjaśnienia nr 1

SIWZ-wyjaśnienie nr 2


 

Informacje z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Idź na początek storny